VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý I/2019

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019): - 620,643 tỷ đồng.

Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý I/2019

Về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý I năm 2019

Giá xăng còn tăng cao nếu không có quỹ bình ổn

Hết quý IV/2018, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 3.504 tỷ đồng

Giá xăng dầu giữ ổn định sau khi điều chỉnh trích lập quỹ bình ổn

Phương pháp tính giá, quản lý Quỹ Bình ổn và điều hành giá xăng dầu

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG trong Quý I  năm 2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018: 3.504,376 tỷ đồng;

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019): 1.659,258 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/3/2019): 5.787,683 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2019: 3,406 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2019 (đến hết ngày 31/3/2019): - 620,643 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM