VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
03 quyết định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 1 ngày

Các lỗi phổ biến bị xử phạt là không công bố thông tin theo quy định, báo cáo sai hoặc chào bán cổ phần không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán. Nguồn: Internet

03 quyết định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 1 ngày

Ngày 03/8/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã liên tiếp ban hành 03 quyết định xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức vì hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần chứng khoán IVS bị phạt nặng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có dấu hiệu giảm

Mua “chui” cổ phiếu, hai cá nhân bị xử phạt nặng

Xử phạt gần 140 triệu đồng từ các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo đó, ngày 03/8/2018, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 198/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; Báo cáo tài chính công ty mẹ, hợp nhất quý IV2016; Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV/2016, quý I/2017; Báo cáo thường niên năm 2016; Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2015 (thu hồi vốn góp hợp tác đầu tư để bổ sung vốn lưu động).

Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long bị phạt số tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên HĐQT. Số tiền ông Hòa bị phạt là 42,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013.

Trước đó, ông Ngô Quang Hòa đã ký Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 17/2017/NQ-HĐQT ngày 04/10/2017 về việc bầu ông Bùi Việt Dũng giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.

Tiếp đó, với Quyết định số 200/QĐ-XPVPHC, Thanh tra UBCKNN đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (có địa chỉ tại đường ĐT 747, KP 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất quý II/2017; Báo cáo tài chính quý I/2017; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý I/2017 bị lỗ; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. Số tiền Công ty bị phạt là 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM