Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của doanh nghiệp

Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của doanh nghiệp

Buôn lậu và gian lận thương mại là vấn đề nhức nhối, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh xã hội, thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh. Dù thời gian qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc mạnh mẽ, song nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để cuộc chiến này hiệu quả, điều quan trọng cần sự chung tay vào cuộc thực sự của cộng đồng doanh nghiệp.