VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Tăng cường công tác quản lý ATTP từ trung ương đến cơ sở

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP).

Sẽ thực hiện đấu giá biển số xe ô tô?

03 nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

09 trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Tăng cường kiểm tra các lô hàng nhập khẩu khai báo là phần mềm

Giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ này chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ATTP để sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan theo hướng quy định rõ các điều cấm và tăng chế tài xử lý. Đồng thời, khắc phục tình trạng chồng chéo, không rõ trách nhiệm trong phân công quản lý ATTP.
Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đến hết năm 2020 cơ bản hoàn thành các quy chuẩn kỹ thuật chính về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đề xuất mô hình quản lý ATTP, xây dựng hệ thống thông tin hỏi đáp phục vụ người dân, cung cấp thông tin, phản ánh về ATTP và có các giải pháp để giảm mạnh số vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người, giảm tỷ lệ mẫu thực phẩm kiểm tra không đảm bảo an toàn.

Với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ATTP được phân công tổ chức chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản lý, bảo đảm ATTP theo Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thống nhất mô hình quản lý ATTP phù hợp với tình hình hiện nay và đến hết năm 2018, kiện toàn cơ bản bộ máy quản lý nhà nước về ATTP các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác quản lý ATTP, Bộ Tài chính cần bố trí đủ ngân sách cho công tác quản lý theo dự toán và có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương trong việc sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về ATTP để phục vụ quản lý nhà nước về ATTP, trong đó được trích một tỷ lệ hợp lý khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý, tham gia bảo đảm ATTP.

Ngoài ra, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm ATTP, điều tra, xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ATTP theo quy định của pháp luật còn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân cấp quản lý, hướng dẫn công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM