VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Lập kế hoạch thanh tra kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Hiện nay hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra phức tạp. Nguồn: Internet

Lập kế hoạch thanh tra kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các cục thuế địa phương nhanh chóng lập kế hoạch thanh tra kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Quản lý kinh doanh bán hàng đa cấp: Vẫn lo biến tướng

Những hành vi tuyệt đối "cấm chỉ" với người bán hàng đa cấp?

13 hành vi nghiêm cấm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

“Siết” quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Trước đó, tại Chỉ thị số 30/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp, Thủ Tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn toàn quốc.
Đồng thời, ngày 12/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Theo đó, nhằm thực hiện trách nhiệm và chức năng quản lý nhà nước, đồng thời kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ quan chức năng về các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp để phân tích rủi ro, lập kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra.

Các cục thuế cũng cần công khai thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế kịp thời, chính xác, khách quan của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên phạm vi toàn quốc.
Trong trường hợp phát hiện các vi phạm liên quan đến các bộ ngành thì cần kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định.

PV.

Có thể bạn quan tâm