VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Mua chui cổ phiếu, cổ đông lớn KEVS bị phạt 40 triệu đồng

UBCKNN vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) với mức phạt 40 triệu đồng.

Theo đó, ngày 14/9, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Minh Tâm, cổ đông lớn của KEVS do không báo cáo thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành.

Cụ thể: trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2012, ông Tâm đã thực hiện mua 2.539.500 cổ phiếu từ cán bộ, nhân viên và các cổ đông khác của KEVS, làm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu KEVS từ 11,45% lên 19,92% nhưng không báo cáo UBCKNN trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thực hiện giao dịch. Như vậy, ông Tâm đã vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Khoản 2 Điều 26 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tâm với mức phạt tiền 40 triệu đồng.

Theo Đầu tư Chứng khoán

Có thể bạn quan tâm