VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều quỹ ngoại bị xử phạt do vi phạm báo cáo giao dịch không đúng thời hạn

Quỹ ngoại bị xử phạt do vi phạm báo cáo giao dịch không đúng thời hạn. Nguồn: Internet

Nhiều quỹ ngoại bị xử phạt do vi phạm báo cáo giao dịch không đúng thời hạn

Ngày 20/9/2018,Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt Tundra Vietnam Fund do báo cáo giao dịch không đúng thời hạn.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị phạt do hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch

Công ty cổ phần chứng khoán IVS bị phạt nặng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán có dấu hiệu giảm

Mua “chui” cổ phiếu, hai cá nhân bị xử phạt nặng

 

Cụ thể, ngày 20/9/2018, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tundra Vietnam Fund (địa chỉ tại Stockholm, Sweden), số tiền phạt là 50 triệu đồng.

Việc ban hành quyết định xử phạt này dựa trên quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Trước đó, Tundra Vietnam Fund đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn sở hữu từ 5% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 23/02/2018, Tundra Vietnam Fund – TVF, chủ tài khoản số DBHFCA 7008 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện giao dịch mua 400.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNG), dẫn đến số lượng cổ phiếu TNG sau giao dịch tăng từ 1.717.675 cổ phiếu lên 2.177.675 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,18% lên 5,15% và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thái Nguyên nhưng đến ngày 16/4/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng nêu trên của TVF.

Cũng với lỗi vi phạm trên, ngày 14/09/2018, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Kim Eng Securities Public Company Limited (địa chỉ tại Pathumwan, Bangkok, Thailand) vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 23/02/2018, Kim Eng Securities Public Company Limited đã bán 400 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS) dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch giảm từ 125.300 cổ phiếu xuống 124.900 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,01% xuống 4,996%), không còn là cổ đông lớn của WCS. Tuy nhiên, đến ngày 05/04/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của Kim Eng Securities Public Company Limited).

Số tiền Kim Eng Securities Public Company Limited bị phạt là 50 triệu đồng, theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM