VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Những hành vi tuyệt đối

Người tham gia bán hàng đa cấp không được lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác. Nguồn: internet

Những hành vi tuyệt đối "cấm chỉ" với người bán hàng đa cấp?

Theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp bị nghiêm cấm thực hiện 06 hành vi trong hoạt động bán hàng đa cấp.

13 hành vi nghiêm cấm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

“Siết” quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

7 điều kiện đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Doanh nghiệp đa cấp giảm gần một nửa so với 2015

Theo đó, người tham gia bán hàng đa cấp bị nghiêm cấm thực hiện những hành vi sau đây:

Một là, yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

Hai là, cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt dộng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

Ba là, tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản;

Bốn là, lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia;

Năm là, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Sáu là, thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

Bên cạnh đó, Nghị định nghiêm cấm cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

PV.

Có thể bạn quan tâm