VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
3 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. nguồn: Internet

3 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu

Ngày 14/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Sẽ cắt giảm danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành trước và sau thông quan

Trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu 484.660 tấn sắt thép phế liệu

Không cấp phép nhập khẩu phế liệu chỉ để sơ chế

Quy định mức phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 31:2018/BTNMT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 32:2018/BTNMT); và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (QCVN 33:2018/BTNMT) là 3 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu được quy định tại Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư quy định rõ, đối với phế liệu sắt, thép, nhựa và giấy quy định tại Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ là hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/10/2018 và thay thế Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM