Chống tham nhũng: những kết quả cụ thể

PV

(Taichinh) - (Tài chính) Trong năm 2013, TP. Hà Nội đã kiên quyết và quyết liệt thật sự trong đấu tranh chống tham nhũng bằng hành động cụ thể để mang lại kết quả cụ thể.

Cùng chuyên mục