VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cổ phiếu Nhựa Đồng Nai bị phạt 70 triệu đồng

Cổ phiếu Nhựa Đồng Nai bị phạt 70 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP) việc Công ty này thay đổi trang thông tin điện tử nhưng không báo cáo với Ủy ban chứng khoán NHà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

9 tháng, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán 9,6 tỷ đồng

Phạt dồn

Sẽ hồi tố tịch thu khoản lời bất chính từ một số vụ thao túng giá

Bên cạnh lỗi vi phạm trên, Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai còn vi phạm việc công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể, các vi phạm như:

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 công ty mẹ và hợp nhất đã soát xét, Nghị quyết HĐQT số 01/2016/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Vương tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ, Văn bản số 177/2017/BC-DNP ngày 11/8/2017 công bố việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin củaỦy ban chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và của Công ty đối với: Nghị quyết HĐQT số 11A/2017/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 12A/2017/NQ-HĐQT thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.   

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM