VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế TP. Hà Nội quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Từ đầu năm 2018 đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 690 đơn vị nợ tiền thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất. Nguồn: Internet

Cục Thuế TP. Hà Nội quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Tính từ đầu năm đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 690 đơn vị nợ thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ là gần 1.475 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 198 doanh nghiệp và dự án nộp lại gần 47,6 tỷ đồng.

Cơ quan thuế khuyến cáo bảo mật thông tin mã số thuế cá nhân

Tìm biện pháp kiểm soát nguồn thu thuế từ thương mại điện tử

Gian nan thu thuế kinh doanh qua mạng

Tính đến 20/4/2018, hơn 3.000 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử

Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế
Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 331 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất tháng 7/2018 với số nợ lên tới 2.485 tỷ đồng. Theo danh sách của Cục Thuế TP. Hà Nội, có 12 đơn vị nợ thuế, phí với số nợ hơn 546 tỷ đồng; 16 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất với số tiền 1.299 tỷ đồng. Được biết, đây là những đơn vị mà cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định như trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng nhưng các đơn vị chưa nộp đủ số tiền còn nợ vào ngân sách.
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 690 đơn vị nợ thuế, phí, các khoản thu liên quan đến đất với tổng số tiền nợ là gần 1.475 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 198 doanh nghiệp và dự án nộp lại gần 47,6 tỷ đồng.
Xác định công tác quản lý nợ đọng về thuế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ năm 2018, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội đã cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.
Với quan điểm công tác thu hồi nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất không chỉ là công việc của riêng ngành Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội định kỳ phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và các khoản thu liên quan đến đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Cục Thuế.
Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Cục Thuế TP. Hà Nội, toàn đơn vị đã thu thuế các loại được 110.150 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% so cùng kỳ.
Đặc biệt thu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá so với các năm trước, kết quả thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của Cục Thuế đã góp vào kết quả chung của cả nước và của Thành phố.
Để đạt được kết quả khả quan trên, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện tốt hàng loạt các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế.
Cục Thuế đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, cùng với hoạt động hiệu quả của bộ phận một cửa tại cơ quan Thuế các cấp, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Cụ thể, thống kê cho thấy, ngành Thuế Thủ đô thực hiện hỗ trợ trả lời trực tiếp tại cơ quan Thuế cho 18.307 lượt người nộp thuế; 18.545 cuộc điện thoại gọi hỏi về chính sách thuế; Trả lời bằng văn bản đối với 966 công văn hỏi của người nộp thuế; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho 174 vướng mắc của người nộp thuế...
Công tác đôn đốc, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế luôn được chú trọng, qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, những trường hợp kê khai sai để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời và đã ban hành 25.535 quyết định xử lý đối với các người nộp thuế vi phạm hành chính thuế với số tiền 78 tỷ đồng.
Với sự nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp của cơ quan thuế và sự phục hồi của nền kinh tế, Cục Thuế TP. Hà Nội hy vọng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào NSNN trước khi bị áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM