VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh thanh tra thuế

(Tài chính) Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, năm 2013, đơn vị đặt chỉ tiêu thanh tra thuế đạt 1,79% số doanh nghiệp (DN) đang quản lí, số thu đã quy đổi đạt 2.090 tỉ đồng.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, bên cạnh trọng tâm là các DN thường xuyên khai lỗ, DN có dấu hiệu chuyển giá, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh còn xây dựng thanh tra theo chuyên đề các DN thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, hoạt động thi công xây dựng, hoạt động liên kết trong giáo dục, thanh tra các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, kinh doanh du lịch, dịch vụ…

Trong năm 2012, Cục Thuế đã tăng cường công tác thanh tra theo kế hoạch và chuyên đề, khai thác thêm các nguồn thu trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu, chuyên ngành, đồng thời hướng dẫn các DN hoạt động trong lĩnh vực này chấp hành kê khai thuế đúng quy định pháp luật.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung thanh tra các DN thường xuyên khai lỗ, giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá trong hoạt động sản xuất, gia công may mặc, DN nhiều năm chưa được thanh tra, DN có doanh thu lớn nhưng có số thuế nộp chưa tương ứng, DN thuộc các ngành tài chính, ngân hàng, dược phẩm, bất động sản, dầu khí…

Kết quả trong năm 2012, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra 1.511 hồ sơ, tăng 2% so với kế hoạch và tăng 52% so với cùng kì năm 2011; số thuế truy thu và phạt đạt 2.611 tỉ đồng, giảm khấu trừ 87 tỉ đồng. Điển hình, qua thanh tra, kiểm tra 312 DN khai lỗ, các DN có dấu hiệu chuyển giá, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã điều chỉnh giảm lỗ 2.688 tỉ đồng, giảm khấu trừ gần 28 tỉ đồng, truy thu 188 tỉ đồng, truy hoàn 3 tỉ đồng, phạt 85 tỉ đồng.

Thanh tra 24 ngân hàng thương mại, truy thu và phạt đạt 116,7 tỉ đồng, giảm khấu trừ, giảm lỗ 2,2 tỉ đồng; Thanh tra 10 đại lí giao nhận hàng hóa và vận tải, truy thu, truy hoàn, giảm khấu trừ 87 tỉ đồng, phạt vi phạm hành chính 56 tỉ đồng, giảm lỗ 2 tỉ đồng; Thanh tra 28 DN ngành dầu khí, tổng số truy thu, truy hoàn, giảm khấu trừ 472 tỉ đồng, phạt vi phạm hành chính 176 tỉ đồng, giảm lỗ 94 tỉ đồng; thanh tra 5 DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, truy thu 113 tỉ đồng, phạt vi phạm hành chính 9 tỉ đồng, giảm lỗ 1,8 tỉ đồng…

Bà Trần Thị Lệ Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2013, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, đồng thời chú trọng việc mở rộng đối tượng và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề.

Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra tại DN theo chỉ tiêu được giao về số lượng và số thuế phải thu thêm, đảm bảo đúng quy định về pháp luật thuế, hạn chế các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện. Đôn đốc thu kịp thời đạt ít nhất 80% các khoản thuế truy thu và phạt trên quyết định xử lí, qua kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không có khiếu nại. Phấn đấu đạt chỉ tiêu thanh tra thuế đạt 1,79% số DN đang quản lí, số thu đã quy đổi đạt 2.090 tỉ đồng.

Đặc biệt với trọng tâm thanh tra chuyên đề tập trung vào chống chuyển giá (kể cả chuyển giá trong nước và ngoài nước), Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra các DN kê khai lỗ nhiều năm mà vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng, các DN xuất hiện dấu hiệu chuyển giá trong quan hệ giao dịch liên kết.

Theo bà Trần Thị Lệ Nga, với việc bổ sung quy định về phương pháp xác định giá trị tính thuế đối với các DN có quan hệ liên kết trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, cơ quan Thuế sẽ có cơ sở pháp lí để thực hiện mạnh mẽ hơn công tác thanh tra chống chuyển giá.

Ngoài ra, để công tác thanh tra đạt hiệu quả cao, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện các tiêu chí rủi ro trong công tác quản lí thuế, tăng cường ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, sử dụng cơ sở dữ liệu người nộp thuế một cách hiệu quả vào công tác kiểm tra, phân tích hồ sơ lựa chọn DN có rủi ro cao để đưa vào kế hoạch thanh tra ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, nâng cao tính phân tích chuyên sâu trong phân tích hồ sơ thanh tra của từng công chức nhằm chuẩn bị tốt nhất trước khi tiến hành thanh tra tại DN.

Từng bước định hướng cho các đoàn thanh tra xây dựng chương trình công tác theo tháng, quý theo chuyên đề. Đồng thời, tùy theo năng lực chuyên môn của từng đoàn thanh tra để có cơ cấu hợp lí nhằm đảm bảo qua thanh tra có thể đúc kết được kinh nghiệm phục cho tính hiệu quả trong quản lí DN…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM