VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới?

Ngày 30/12/2016, Bộ GTVT ban hành Thông tư 51/2016/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 63/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Gỡ vướng chế độ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Các khoản tiền phải nộp khi được cấp quyền sử dụng đất?

Căn cứ giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

6/3/2017, bắt đầu tiếp nhận tờ khai điện tử cấp hộ chiếu phổ thông

Theo đó, một trong các điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới (GCN) là kết quả đánh giá nghiệp vụ phải đạt yêu cầu; việc đánh giá được quy định như sau:

Khi đánh giá cấp GCN lần đầu hoặc cấp lại, kết quả đạt yêu cầu nếu đạt tối thiểu 3/5 công đoạn kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định.

Nếu không đạt yêu cầu thì đề nghị Cục đăng kiểm đánh giá lại sau 6 tháng đối với cấp lần đầu và 1 tháng đối với cấp lại.

Nếu đăng kiểm viên có kết quả đạt yêu cầu nhưng chưa đủ 5 công đoạn thì đơn vị đăng kiểm được đề nghị đánh giá bổ sung công đoạn chưa đạt sau 6 tháng kể từ ngày đánh giá gần nhất.

Đăng kiểm viên chỉ được kiểm tra các công đoạn ghi trên GCN.

Thông tư 51/2016/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 15/3/2017 và thay thế các Thông tư sau: Thông tư 11/2009/TT-BGTVT  ngày 24/6/2009; Thông tư  27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013; Thông tư 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013; Thông tư 72/2014/TT-BGTVT ngày 12/12/2014.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM