VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ doanh nhân APEC

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ doanh nhân APEC

Ngày 5/7/2016, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp lại và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

Kinh doanh tiền ảo, mất tiền thật

Tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của 02 công ty

Thông tư này áp dụng đối với doanh nhân Việt Nam; doanh nhân nước ngoài; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến việc cấp, sử dụng, quản lý thẻ ABTC.

Thông tư số 28/2016/TT-BCA nêu rõ thẻ ABTC có giá trị thay thị thực nhập cảnh vào các nước và vùng lãnh thổ là thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC có tên trên thẻ.

Thẻ ABTC đã bị hủy giá trị sử dụng sẽ không được khôi phục (kể cả trường hợp tìm lại được thẻ), nếu doanh nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thẻ ABTC thì phải làm thủ tục đề nghị cấp thẻ mới.

Doanh nhân bị mất thẻ ABTC, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất phải trình báo với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo mẫu X09 ban hành kèm theo Thông tư này. Doanh nhân nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam phải trình báo với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và đồng thời thông báo cho cơ quan đại diện của nền kinh tế thành viên đã cấp thẻ ABTC cho mình.

Khi tiếp nhận đơn trình báo của doanh nhân, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp giấy xác nhận cho người đó; thực hiện việc hủy giá trị thẻ; đồng thời thông báo cho nền kinh tế thành viên biết việc hủy giá trị thẻ bị mất.

Hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ ABTC gồm: 01 tờ khai theo Mẫu, có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ của các ngành kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp; 02 ảnh; Văn bản thông báo đề nghị cấp thẻ hoặc văn bản cho phép sử dụng thẻ của cấp có thẩm quyền quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg.

Người đề nghị cấp mới, cấp lại thẻ ABTC có thể truy cập vào hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://www.vnimm.gov.vn để khai tờ khai điện tử theo Mẫu.

Trong thời gian 10 ngày kể từ khi khai đầy đủ thông tin vào tờ khai điện tử, người đề nghị cấp thẻ sử dụng chức năng đặt lịch hẹn trên trang Web để lựa chọn thời điểm đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ. Sau thời gian này, thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động xóa trên trang Web. Người đề nghị cấp mới, cấp lại thẻ ABTC qua trang Web Xuất nhập cảnh có thể nộp lệ phí trực tuyến qua tài khoản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Thẻ ABTC cấp cho doanh nhân Việt Nam có thời hạn sử dụng 05 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp hộ chiếu của doanh nhân còn thời hạn dưới 05 năm thì thời hạn của thẻ mới được cấp bằng với thời hạn của hộ chiếu đó.

Thông tư số 28/2016/TT-BCA đã có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2016.


PV.

Có thể bạn quan tâm