VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Không cấp phép nhập khẩu phế liệu chỉ để sơ chế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không cấp phép nhập khẩu phế liệu chỉ để sơ chế

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Mạnh tay với nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam

Góc nhìn mới về lợi ích doanh nghiệp đạt được sau một cuộc kiểm tra sau thông quan

Sẽ có thêm chính sách tài chính hỗ trợ phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nghiệp châu Âu

Tổng cục Hải quan quyết liệt trong quản lý phế liệu nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan tập trung thông quan nhanh chóng các lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân đã có giấy chứng nhận/giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và hạn ngạch nhập khẩu. 

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ xa các lô hàng phế liệu nhập khẩu không đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam; hướng dẫn các hãng tàu/đại lý hãng tàu khi khai thông tin e-Manifest trước khi tàu cập cảng phải khai đầy đủ thông tin cụ thể về chủ hàng tại Việt Nam đối với phế liệu nhập khẩu, mô tả hàng hóa phải thể hiện đầy đủ để xác định được loại phế liệu thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương rà soát, bổ sung quy định về việc tạm dừng các hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa là phế liệu nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật; kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung và xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu theo hướng quy định chặt chẽ các điều kiện bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; không cấp phép cho các cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế, xử lý và bán lại nguyên liệu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM