nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Kiểm soát chặt chẽ và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm

Trong thời gian tới sẽ tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nguồn: vietnamnet.vn

Kiểm soát chặt chẽ và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường

Không đánh đổi vì lợi ích ngắn hạn

Chính phủ yêu cầu kiểm tra việc chôn rác thải của Formosa

Theo đó, Chính phủ sẽ tăng cường các giải pháp chính sách để kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại khu vực nông thôn, các làng nghề, khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng.

Thực hiện các chương trình xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường. Có biện pháp, chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất lớn. Thực hiện nhất quán chủ trương không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế.


PV.

Có thể bạn quan tâm