VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kiểm soát chặt chẽ việc tái xuất thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiểm soát chặt chẽ việc tái xuất thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 18/04/2017, tại văn bản số 3825/VPCP-V.I Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Thực hiện Đề án Cải cách chính sách tiền lương với cơ cấu nguồn tiền từ ngân sách

Tích tụ, tập trung ruộng đất phải tuyệt đối tránh hình thức, phong trào

Chủ động thực hiện các giải pháp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hướng tới đa sở hữu doanh nghiệp

Tại văn bản, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/5/2017.
Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo về phương án xử lý theo hướng:
Thứ nhất, đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu nếu phát hiện là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng thì thực hiện việc tiêu hủy theo quy định hiện hành.
Thứ hai, đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng, thực hiện thí điểm theo hướng bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất; thời hạn thí điểm là 1 năm, sau đó sẽ đánh giá từng năm để gia hạn việc thí điểm.
Khi thực hiện tái xuất thuốc lá, không cho tái xuất bằng đường bộ và đến các nước có chung đường biên giới đất liền; chỉ cho phép tái xuất qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan kiểm soát chặt chẽ việc tái xuất, không để tình trạng thẩm lậu trở lại thị trường nội địa.
Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều luồng ý kiến khác nhau của các bộ, ngành liên quan đến xử lý thuốc là nhập lậu do các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Bộ Tài chính cũng đã có báo cáo trình Chính phủ hai phương án xử lý là: Một là, tiếp tục tiêu hủy và cho phép bán đấu giá hoặc tái xuất trong trường hợp cụ thể; Và hai là, thí điểm bán đấu giá, tái xuất thuốc lá nhập lậu về tịch thu. Trong đó, quan điểm Bộ Tài chính là đề xuất thực hiện phương án một.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM