VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm

Một số trạm thu phí bị Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian hoàn vốn tới 39 năm 7 tháng. Nguồn: Internet

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa gửi tới Quốc hội (QH) và Đại biểu QH (ĐBQH) công tác kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Một số vấn đề về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Không để cơ chế độc quyền khi thực hiện dự án BT

Cần đẩy mạnh hoạt động kiểm toán đối với các dự án BT

Chế tài mới đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không an toàn tài chính

Theo đó, kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2017 sẽ phải thực hiện 252 cuộc kiểm toán. Đến ngày 30/9/2017, KTNN đã triển khai 185 cuộc kiểm toán, kết thúc 164 cuộc kiểm toán. Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của 108 dự thảo báo cáo kiểm toán là 22.954 tỷ đồng (thu về NSNN 11.017 tỷ đồng, giảm chi NSNN 6.783 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 5.154 tỷ đồng), riêng tăng thu về NSNN gấp 4,05 lần so với cùng kỳ năm 2016 (2.719 tỷ đồng), kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 40 văn bản.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán. KTNN cũng đã kiểm toán ngân sách địa phương của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã phát hiện việc sử dụng sai nguồn kinh phí số tiền 1.216 tỷ đồng; tạm ứng dự toán từ ngân sách trung ương kéo dài, quá thời hạn đến 31/12/2016 chưa hoàn trả 1.133 tỷ đồng; ngân sách địa phương cho vay, tạm ứng kéo dài nhiều năm, chậm thu hồi xảy ra tại một số tỉnh, thành phố được kiểm toán nhưng chậm khắc phục, trong đó 9/23 địa phương tạm ứng xây dựng cơ bản và tạm ứng khác đã quá hạn nhưng chưa được thu hồi 3.256 tỷ đồng trong khi hàng năm địa phương vẫn phải đi vay và trả lãi vay...

Theo báo cáo, qua kiểm toán 22 dự án, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) của Bộ Giao thông - Vận tải, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí 62 năm 8 tháng, tương ứng giảm doanh thu 22.237,6 tỷ đồng.

Có 6 trạm chưa đủ điều kiện thu phí, đã thu phí trước thời điểm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng tới 14 năm 6 tháng. Có 31 trạm thu phí không bảo đảm khoảng cách giữa 2 trạm là 70km. Bên cạnh đó, kiểm toán chi tiết 15 dự án BOT, KTNN đã phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính 875,3 tỷ đồng và kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn 39 năm 7 tháng.

KTNN đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ nhiều văn bản pháp luật nhằm tránh thất thoát, lãng phí; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, QH, các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ QH và các cơ quan chức năng có liên quan.

Năm 2018, KTNN sẽ triển khai kiểm toán các chuyên đề phục vụ giám sát của QH và một số chuyên đề đang được dư luận xã hội quan tâm như: Quản lý và sử dụng nguồn vốn vay ODA giai đoạn 2015 - 2017; thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2016...

Theo Minh Hương/daibieunhandan.vn

Có thể bạn quan tâm