VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý gia cầm không rõ nguồn gốc

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý gia cầm không rõ nguồn gốc

Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội vừa cho ý kiến về kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Minh bạch thông tin kiểm định về an toàn thực phẩm

Nhân rộng mô hình theo chuỗi sản phẩm

Hà Nội: Mạnh tay với vi phạm an toàn thực phẩm

Dự thảo hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với hộ nông dân nghèo

UBND Thành phố nhận được tờ trình của Sở Công Thương phê duyệt kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Về việc trên, UBND Thành phố chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của Sở Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc vận chuyến, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính, Công an thành phố và sở, ngành liên quan: Phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và thành phố; tổng hợp tình hình, kết quả và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM