VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ thanh tra các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ thực hiện thanh tra các dự án có tổng mức đầu tư lớn, các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài. Nguồn: Internet

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ thanh tra các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài

Năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ thực hiện thanh tra vốn đầu tư xây dựng tập trung vào các chương trình, dự án có tổng mức đầu tư lớn, dự án quan trọng, sử dụng vốn vay nước ngoài, thanh quyết toán chậm.

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính

Tạm dừng thanh tra Dự án đường nước Sông Đà

Bàn thêm về giải pháp chống gian lận thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2428/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2018 của Thanh tra Bộ Tài chính.

Theo đó, năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ thanh tra một số lĩnh vực như công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công lập, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu khác tập trung tại một số bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng ngân sách nhà nước lớn, có cơ chế đặc thù.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ thanh tra vốn đầu tư xây dựng tập trung vào các chương trình, dự án có tổng mức đầu tư lớn, dự án quan trọng, sử dụng vốn vay nước ngoài, thanh quyết toán chậm; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, thuế và giá tập trung thanh tra một số tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng nhằm đánh giá tình hình tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Ngay sau khi Quyết định được ban hành, Thanh tra Bộ Tài chính đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra. Trong tháng 1/2018, cơ quan này sẽ lập kế hoạch triển khai chi tiết cho cả năm, tiến hành khảo sát, xây dựng đề cương, kế hoạch thanh tra, tổ chức tập huấn nghiệp vụ để chuẩn bị triển khai thanh tra.

Đồng thời, trước khi triển khai cơ quan Thanh tra sẽ tiến hành tập huấn, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định.

PV.

Có thể bạn quan tâm