VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nhiều điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhiều điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi ngày 1/3/2018 bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì hội nghị.

Bảo mật trong thanh toán - chìa khóa dẫn đầu cuộc cách mạng không tiền mặt

Agribank triển khai dịch vụ tiền gửi trực tuyến trên internet banking

Phát triển mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam và một số đề xuất

Vietcombank cảnh báo giao dịch giả mạo ngân hàng điện tử

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Thời gian qua, Chính phủ cùng các cơ quan, ban ngành Trung ương rất nỗ lực xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử, quản lý dịch vụ internet nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giúp người dân, cơ quan quản lý, doanh nghiệp sử dụng và kinh doanh an toàn và hiệu quả trong môi trường kết nối internet.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/4/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP là  văn bản quan trọng, quy định chi tiết và có giá trị đối với các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin mạng và dịch vụ internet. 

Điểm đáng lưu ý là Nghị định 27/2018/NĐ-CP (Nghị định 27) bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi quốc gia Việt Nam trong đăng ký, sử dụng tên miền chung mới cấp cao (New gTLD); quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước trong bảo vệ quyền lợi quốc gia liên quan tới tên miền New gTLD và tên miền cấp hai dưới New gTLD. 

Bên cạnh bổ sung những điểm mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 27 cũng cắt bỏ nhiều điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian một số thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, trong quá trình hoạt động cũng như chuẩn bị hồ sơ cấp phép...

Riêng về điều kiện kinh doanh và thủ tục thông báo, Nghị định 27 đã cắt bỏ 5 điều kiện khi xem xét cấp giấy phép, cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản, cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng… 

Ngoài ra, Nghị định 27 cũng bổ sung một số điểm mới về quy định quản lý đối với các ứng dụng cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và trò chơi điện tử trên mạng cho thiết bị di động.

Rút ngắn thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội từ 15 ngày còn 10 ngày làm việc và từ 30 ngày làm việc xuống còn 30 ngày đối với hồ sơ cấp phép thiết lập mạng xã hội và cấp sửa đổi bổ sung, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử, tạo hành lang pháp lý để răn đe, ngăn chặn kịp thời tác động xấu của hành vi vi phạm, Nghị định 27 cũng bổ sung quy định, trình tự đình chỉ, thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội, giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 (trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp). 

Về đăng ký tên miền, Nghị định 27 bổ sung những nội dung liên quan đến điều kiện và thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.VN”, báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Nghị định đồng thời bãi bỏ nội dung quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh để đảm bảo sự đồng bộ, đầy đủ và nhất quán với các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Để quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế, Nghị định 27 cũng bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM