VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung sẽ bị phạt

Một buổi triển lãm ảnh. Nguồn: internet

Sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung sẽ bị phạt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 tới đây.

Tội phạm về sở hữu trí tuệ có thể lĩnh 3 năm tù

Bảo hộ quyền tác giả: Nhìn từ khung pháp lý mới

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh không được sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Không tuyên truyền chống lại Nhà nước; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Không tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định...

Không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật;

Nghị định cũng cấm hành vi mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm phải có giấy phép triển lãm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tác phẩm tham gia triển lãm phải có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

Nghị định 72/2016/NĐ-CP quy định rõ, trường hợp đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan, tổ chức cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền và nội dung tác phẩm nhiếp ảnh dự thi, liên hoan; nếu phát hiện có sai phạm, tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

PV.

Có thể bạn quan tâm