VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tăng cường chống chuyển giá

Giám sát hoạt động XNK tại cảng Vũng Ánh. Ảnh: M.Hùng

Ban chỉ đạo 389 Hà Tĩnh:

Tăng cường chống chuyển giá

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 01/BCĐ389- VPTT ngày 02/01/2018 yêu cầu các đơn vị chủ động đấu tranh và xử lý có hiệu quả hoạt động chuyển giá.

Nhiều chiến công trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Giám sát chặt việc biếu quà, dùng xe công dịp Tết Nguyên đán

Kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Siết chặt quy định về ô tô nhập khẩu

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phổ biến, quán triệt các văn bản pháp lý liên quan đến chống hoạt động chuyển giá như: Luật Quản lý thuế, Luật Kế toán, Luật Hải quan, Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 41/2017/TT-BTC, Thông tư 39/2015/TT-BTC…

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động quản lý nhà nước về giá giao dịch liên kết và thực trạng, tình hình chuyển giá trong giao dịch liên kết, đặc biệt, chú trọng đối với doanh nghiệp FDI nhằm nâng cao ý thức đấu tranh đối với hành vi vi phạm này; Tham mưu, đề xuất các giải pháp về đấu tranh chống chuyển giá qua các giao dịch liên kết trong chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng như sau:

Đối với Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá giao dịch liên kết; đẩy mạnh  kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về giá giao dịch liên kết trên địa bàn tỉnh; Tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin về người nộp thuế; Chủ trì tham mưu, đề xuất các giải pháp về đấu tranh chống chuyển giá qua các giao dịch liên kết; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và truyền hình Tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong quản lý nhà nước về giá giao dịch liên kết; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho người lao động liên quan, nhất là đội ngũ công chức làm công tác quản lý thuế trong thực hiện quản lý nhà nước về giá giao dịch liên kết.

Đối với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo công chức hải quan tại các khâu nghiệp vụ thực hiện các biện pháp xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng yêu cầu tại Luật Hải quan, Thông tư 39/2015/TT-BTC… Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi vấn doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch liên kết khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì thu thập, phân tích, xử lý thông tin để nghiên cứu tiến hành kiểm tra sau thông quan, đồng thời, nhanh chóng chuyển ngay hồ sơ cho Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện kiểm tra, thanh tra theo quy định.

Đối với Công an tỉnh, chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, xác lập chuyên án, trinh sát, điều tra để phát hiện, xử lý trường hợp chuyển giá thông qua giao dịch với các bên liên kết.

Đối với các sở, ban, ngành khác cần phối hợp trong cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý cho Cục thuế Tỉnh để xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu về người nộp thuế và phục vụ công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá giao dịch liên kết. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm về giá giao dịch liên kết thì chuyển thông tin và kiến nghị, đề xuất cho các đơn vị chức năng để tiếp tục làm rõ.

Thông qua việc ban hành Công văn 01/BCĐ389- VPTT nêu trên là một trong những chỉ đạo đầu tiên về chống hoạt động chuyển giá của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh/thành phố,Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 (Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) đã thể hiện vai trò chủ động, nhanh chóng, quyết liệt trong việc tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đối với công tác đấu tranh phòng chống gian lận thương mại.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM