VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thanh tra đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội

BHXH Việt Nam thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH. Nguồn: internet

Thanh tra đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội

Tại Chỉ thị số 34/CT-TTg mới đây về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH...

Nợ bảo hiểm xã hội 11 tháng lên tới 13.135 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đẩy nhanh lộ trình giảm số giờ giao dịch

Nợ bảo hiểm: Khó khởi kiện và không dễ đòi

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam chỉ đạo cơ quan BHXH các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động. 

BHXH Việt Nam thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN. Kết nối thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành liên quan để quản lý được đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới; người lao động đang làm việc, thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc...

Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện, chuyển đổi tác phong phục vụ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH; Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật...

PV.

Có thể bạn quan tâm