khấu trừ thuế giá trị gia tăng 274 tỷ đồng, giảm lỗ là 4.231 tỷ đồng."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thanh tra, kiểm tra thuế trên 13.700 doanh nghiệp

Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: baohaiquan.vn

TP. Hồ Chí Minh:

Thanh tra, kiểm tra thuế trên 13.700 doanh nghiệp

(Tài chính) Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong 11 tháng năm 2013, đơn vị đã đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 13.707 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 4.345 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 274 tỷ đồng, giảm lỗ là 4.231 tỷ đồng.

Cụ thể, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan Thuế với 137.337 hồ sơ kê khai thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Số thuế kê khai bổ sung và ấn định được 424 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2012.

Đồng thời, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở đối với 12.198 lượt doanh nghiệp, đạt 85% so với kế hoạch năm 2013, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2012. Số thuế truy thu và phạt đạt 1.736 tỷ đồng, bằng 71% so với cùng kỳ năm 2012, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 206 tỷ, giảm lỗ 2.894 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, trong 11 tháng qua, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra đối với 1.509 hồ sơ, đạt 94% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012. Số thuế truy thu và phạt qua thanh tra đạt 2.185 tỷ đồng, giảm khấu trừ 68 tỷ đồng, giảm lỗ 1.337 tỷ đồng. đạt 77,3% trên tổng số truy thu và phạt sau khi trừ nguyên nhân khách quan.

Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm