VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thanh tra việc gian lận hưởng bảo hiểm xã hội

Cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội trong thời gian qua. Nguồn: Internet

Thanh tra việc gian lận hưởng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh thanh tra xử lý các trường hợp thu, cấp sổ không đúng đối tượng, không đúng thời gian, giả mạo hồ sơ để hưởng BHXH.

Gỡ khó vướng mắc về chính sách bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Từ 1/10, đồng loạt cấp thẻ BHYT mới cho người tham gia

Ngành Bảo hiểm Xã hội thu bảo hiểm đạt gần 73% kế hoạch

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo BHXH Việt Nam, chính sách BHXH, BHTN đang thực hiện các giải pháp nhằm tổ chức một cách hiệu quả chính sách BHXH, tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong thời gian qua còn xảy ra tình trạng giải quyết chưa đúng, quá thẩm quyền dẫn đến khiếu nại, nhiều trường hợp khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Cá biệt có quyết định BHXH tỉnh ban hành bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hủy, có quyết định tạm dừng chi trả hoặc cho hưởng không đúng thẩm quyền; thiếu căn cứ pháp lý hoặc không bảo đảm trình tự, thủ tục ban hành làm ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện chính sách BHXH cũng như việc đánh giá năng lực tổ chức thực hiện của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trên toàn quốc kịp thời chấn chỉnh từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thu, cấp sổ - thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, tổ chức chi trả và quản lý đối tượng hưởng BHXH, BHTN thuận lợi, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người hưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp thu, cấp sổ không đúng đối tượng, thời gian, giả mạo hồ sơ để hưởng BHXH thì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh - Xã hội (LĐ, TB - XH) thanh tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, rà soát các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài chưa giải quyết dứt điểm để tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 30/9.

Đối với các trường hợp khiếu nại kéo dài vượt quá thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh chủ động xin ý kiến Sở LĐ, TB - XH để xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ, TB - XH giải quyết. Trường hợp giải quyết không đúng quy định do lỗi của cơ quan BHXH phải kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức thực hiện.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh hướng dẫn trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1/1/1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo bộ, ngành chủ quản ở Trung ương.

Không để xảy ra tình trạng tùy tiện cấp sổ BHXH, cộng nối thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 hoặc điều chỉnh chức vụ, chức danh nghề, tiền lương không đúng quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM