VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thành viên HĐQT Tập đoàn Masan bị phạt 27,5 triệu đồng vì giao dịch không đúng thời gian

Ngày 17/04/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nguồn: Internet

Thành viên HĐQT Tập đoàn Masan bị phạt 27,5 triệu đồng vì giao dịch không đúng thời gian

Ngày 17/04/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một cá nhân và một công ty với tổng số tiền 97,5 triệu đồng.

Thao túng cổ phiếu, tạo cung cầu giả, một cổ đông SGO bị phạt 550 triệu đồng

Cổ đông ADS bị phạt 45 triệu đồng vì mua bán cổ phiếu “chui”

Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện bị phạt 30 triệu đồng

Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng không đúng thời hạn bị phạt 40 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 3 cá nhân và 1 công ty 120 triệu đồng

Ngày 17/04/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 99/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Thiều Nam - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), có địa chỉ tại 25/13 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiều Nam đã có hành vi vi phạm hành chính khi giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký, từ ngày 10/10/2017 đến ngày 27/10/2017, ông Nam đăng ký bán 8.587.633 cổ phiếu MSN, tuy nhiên vào ngày 09/10/2017 ông đã bán 3.484.120 cổ phiếu MSN. Số tiền ông Nam phải nộp phạt là 27,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 97/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã chứng khoán: VAF), địa chỉ tại Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Cụ thể, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không trình bày thuyết minh giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp, xây dựng Anh Thái trong Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán (phát hành ngày 20/3/2017), Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 được soát xét (phát hành ngày 02/8/2017), Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 (được công bố thông tin ngày 23/01/2017); Đồng thời, công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển còn vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn đối với việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Số tiền công ty phải nộp phạt là 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM