VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Triển khai cải cách hành chính để tăng thu ngân sách

Cục Hải quan TP. Hà Nội luôn hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Triển khai cải cách hành chính để tăng thu ngân sách

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao 22.000 tỷ đồng, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Cục Hải quan TP. Hà Nội: Phối hợp phòng, chống ma túy qua đường hàng không

Cục Hải quan TP. Hà Nội đánh giá năng lực đối với 446 cán bộ, công chức

Cục Hải quan Hà Nội: Phổ biến các quy định khai báo trị giá hải quan cho doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/1/2019 của Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ.

Các đơn vị tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai liên tục, thường xuyên trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, các chi cục hải quan trực thuộc chủ động phân tích, đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2019 theo từng tháng; đồng thời, phân tích các yếu tố tác động tăng/giảm số thu ngân sách nhà nước để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng yêu cầu các chi cục hải quan đóng trên địa bàn (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình) tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, rút ngắn thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho cán bộ, công chức và người lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có thái độ, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp…

Cùng với việc triển khai các nội dung trên, Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng đặt mục tiêu không để phát sinh nợ quá hạn mới năm 2019, số nợ tại thời điểm 31/12/2019 thấp hơn thời điểm 31/12/2018 cả về số tuyệt đối và tỷ lệ nợ/tổng thu; nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Về xử lý vi phạm pháp luật hải quan và truy thu thuế, Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, tính đến tháng 3/2019, đơn vị đã phát hiện và xử lý gần 140 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, phạt hành chính, truy thu thuế từ công tác kiểm tra sau thông quan, tham vấn giá tính thuế hơn 7,8 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM