Chủ đầu tư vi phạm quy định đấu thầu, xử lý thế nào?

Chủ đầu tư vi phạm quy định đấu thầu, xử lý thế nào?

Theo phản ánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Gia Cư, Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư dự án sửa chữa văn phòng khu phố 1 và có thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, việc tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu tùy tiện, hạn chế, không rõ ràng, đầy đủ.

Trường hợp nào nhà thầu được bổ sung tài liệu chứng minh năng lực?

Trường hợp nào nhà thầu được bổ sung tài liệu chứng minh năng lực?
Trả lời ý kiến của ông Doãn Văn Tuân (Bắc Giang) về những kiến nghị có liên quan đến việc nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình, Bộ Kế hoạch đầu tư có hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Gói thầu không đủ 3 nhà thầu tham dự, xử lý thế nào?

Gói thầu không đủ 3 nhà thầu tham dự, xử lý thế nào?
Ông Nguyễn Tấn Bồng (An Giang) đề nghị hướng dẫn xử lý tình huống gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh nhưng tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Giải đáp về xác định thời điểm hưởng lương hưu

Giải đáp về xác định thời điểm hưởng lương hưu
Bà Trần Huệ Nhi sinh ngày 17/10/1961, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là 14 năm 3 tháng. Bà Nhi lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng BHXH, với mức thu nhập là 3.000.000 đồng/tháng.