VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

3 điều kiện để được chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng:

3 điều kiện để được chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, trong quy định các điều kiênj để chứng từ giấy có thể được chuyển đổi từ chứng từ điện tử.

Đến năm 2020: Phấn đấu thời gian nộp thuế tối đa 110 giờ/năm

Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN: Bước tiến quan trọng

Doanh nghiệp hào hứng với nộp thuế điện tử

Theo đó, chứng từ giấy có thể được chuyển đổi từ chứng từ điện tử được cấp thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia nếu đảm bảo 3 điều kiện sau:

Một là, phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ điện tử.

Hai là, có dấu hiệu nhận biết trên chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử được in ra từ Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Dấu hiệu nhận biết gồm các thông tin thể hiện chứng từ đã được ký số bởi cơ quan cấp phép hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia, tên và địa chỉ email và/hoặc điện thoại liên hệ của cơ quan ký, thời gian ký số.

Dấu hiệu nhận biết do cơ quan quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia công bố tại địa chỉ: https://vnsw.gov.vn.

Ba là, có chữ ký, họ tên và con dấu hợp pháp của người thực hiện chuyển đổi (người làm thủ tục) trên chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử.

Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ đó thể hiện ở dạng văn bản giấy để làm thủ tục với các cơ quan quản lý nhà nước. Người làm thủ tục phải lưu trữ chứng từ điện tử và chứng từ giấy theo quy định.


PV.

Có thể bạn quan tâm