Giải đáp trường hợp không được bổ sung tài liệu dự thầu

Giải đáp trường hợp không được bổ sung tài liệu dự thầu
Trả lời ý kiến ông Nguyễn Bình Xuân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về quy định  liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Bảo hiểm y tế với trường hợp làm việc lưu động hoặc tạm trú

Bảo hiểm y tế với trường hợp làm việc lưu động hoặc tạm trú
Bà Trịnh Thùy Anh đăng ký thẻ BHYT tại Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (TP. Hà Nội). Do Bệnh viện không có khoa sản nên bà được chuyển BHYT được chuyển sang Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Bà Anh hỏi, nếu bà sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thì có được hưởng 100% quyền lợi BHYT không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

Giải đáp quy định cải tạo chung cư cũ?

Giải đáp quy định cải tạo chung cư cũ?
Trả lời ý kiến của Công ty CP Hào Nam về quy định liên quan đến việc cải tạo một khu chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Hướng dẫn tính chi phí hoàn trả mặt bằng

Hướng dẫn tính chi phí hoàn trả mặt bằng
Giải đáp vướng mắc của Công ty CP Tư vấn LICOGI đề nghị hướng dẫn xác định hạng mục chi phí trong chi phí xây dựng công trình và định mức chi phí tư vấn giám sát, thiết kế, Bộ Xây dựng có hướng dẫn về vấn đề này.