Gỡ vướng quy định tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhà thầu

Gỡ vướng quy định tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhà thầu
Giải đáp vướng mắc của Ông Trần Xuân Thủy công tác tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Ninh. hỏi về những nội dung liên quan đến quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.


Quy định phạm vi hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng có gì mới?

Quy định phạm vi hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng có gì mới?
Ngân hàng nhà nước vừa ban hành Thông tư số 28/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2014/TT- NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hướng dẫn quy định về việc mở hồ sơ dự thầu

Hướng dẫn quy định về việc mở hồ sơ dự thầu
Trả lời ý kiến của ông Lê Hoàng Sao (Bạc Liêu) về những nội dung liên quan đến việc mở hồ sơ dự thầu, rút thư giảm giá sau thời điểm đóng thầu,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.