Khi nghỉ hưu được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Khi nghỉ hưu được hưởng những khoản trợ cấp nào?
Trả lời ý kiến ông Đinh Hồng Phước (Nam Định) về những nội dung liên quan đến quyền lợi bảo hiểm khi nghỉ hưu được hưởng những khoản trợ cấp nào, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Điều chỉnh dự toán sử dụng ngân sách trong trường hợp nào?

Điều chỉnh dự toán sử dụng ngân sách trong trường hợp nào?
Giải đáp vướng mắc của Ông Trần Thanh Lâm (Đắk Nông) về những nội dung liên quan đến quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo thẩm định dự toán lần 2, quyết định điều chỉnh lần 2 đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND thị xã là chủ đầu tư, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.