Đăng ký thất nghiệp trễ, có được hưởng trợ cấp?

 Đăng ký thất nghiệp trễ, có được hưởng trợ cấp?
(Tài chính) Bà Vũ Thị Minh (TP. Hải Phòng) làm việc ở 1 công ty, đóng bảo hiểm từ tháng 12/2011 đến 12/2013. Do Công ty làm ăn không hiệu quả nên phải chấm dứt HĐLĐ với bà Minh vào ngày 15/12/2013. Tuy nhiên, do đang mang thai, sức khỏe yếu nên bà Minh phải nằm viện và ra viện ngày 3/1/2014. Vậy, bà Minh có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Điều kiện tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển

 Điều kiện tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển
(Tài chính) Theo phản ánh của ông Nguyễn Ly, ông được Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum ký hợp đồng lao động và làm việc tại Phòng Tư pháp của huyện từ năm 2005 đến nay, năm 2013 ông đã tốt nghiệp Đại học Luật. Vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh có văn bản hướng dẫn tuyển dụng công chức không qua thi tuyển nhưng ông Ly không được thông báo làm hồ sơ.

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam
(Tài chính) Tính đến năm 2014, Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh hầu hết các dịch vụ Logistics ngoại trừ kinh doanh dịch vụ kiểm định, cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải  và một số hạn chế đối với các dịch vụ khác liên quan đến vận tải.

Chế độ nâng lương với lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp

Chế độ nâng lương với lao động hợp đồng tại đơn vị sự nghiệp
(Tài chính) Ông Trần Huy Lợi (huyloi87@...) làm việc tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND huyện từ năm 2006 đến năm 2013 theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, công việc chính là kỹ thuật viên điện dân dụng và công nghiệp, trình độ trung cấp, xếp lương bậc 1 hệ số lương 1,86.

Trường hợp nào được thanh toán lương dạy thêm giờ?

 Trường hợp nào được thanh toán lương dạy thêm giờ?
(Tài chính) Ông Trương Công Thưởng hỏi: Một giáo viên trong tổ ngoại ngữ của trường tôi phải nghỉ dạy hơn 10 tuần do bị tai nạn, Ban Giám hiệu đã phân công giáo viên trong tổ dạy thay. Vậy, các giáo viên dạy thay có được hưởng tiền lương theo Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC không? Nếu được tính thì tiền lương 1 giờ dạy được tính như thế nào?