Một năm phá nhiều chuyên án ma túy lớn

Một năm phá nhiều chuyên án ma túy lớn
(Tài chính) Năm 2013, lực lượng phòng, chống ma túy của ngành Hải quan đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đấu tranh quyết liệt, bắt giữ 69 vụ, 99 đối tượng (trong đó có 28 vụ do lực lượng Hải quan chủ trì, bắt giữ 31 đối tượng), thu giữ 55.548 gam heroin, 9.563 gam ma túy dạng đá và bột, 1.664 gam thuốc phiện, 37.238 gam cần sa, 18.600 gam tiền chất và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp các loại...