VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cũng là một trong các loại thu nhập chịu thuế.

Khoản phụ cấp nào không tính đóng BHXH?

Quyền mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tính lương hưu trên mức lương cơ sở cũ hay mới?

Những cá nhân nào được phép ủy quyền cho tổ chức quyết toán thay?

Cụ thể, theo quy định có hai cách xác định thuế thu nhập cá nhân mà người chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải nộp như sau:

Một là, Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán – giá mua). Trong đó, giá bán là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng; Và Giá mua là giá mua được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua bán.

Trong trường hợp đất và tài sản gắn liền với đất không có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, mua lại thì căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở.

Hai là, trường hợp không xác định được giá mua (là trường hợp không xác định được giá thực tế hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hợp giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định căn cứ Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.)

Trường hợp này, tính thuế thu nhập cá nhân = 2% Giá chuyển nhượng.

Ngoài ra, khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, còn có thể phải chịu các khoản khác như: phí công chứng hợp đồng mua bán, phí đo vẽ, lệ phí địa chính…

Theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân, bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, tuy vậy, khi ký hợp đồng chuyển nhượng, các bên có thể tự thỏa thuận về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cũng như các khoản như lệ phí khác theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM