VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Căn cứ nghiệm thu công trình trong quản lý đất đai

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Căn cứ nghiệm thu công trình trong quản lý đất đai

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai được ban hành ngày 28/12/2016.

Giải pháp quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả

Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai


Thông tư 49/2016/TT-BTNMT  quy định, việc nghiệm thu công trình, sản phẩm được thực hiện dựa trên 04 căn cứ:

+ Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình;

+ Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình;

+ Các sản phẩm hoàn thành và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Thời gian nghiệm thu không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình.

- Hồ sơ nghiệm thu được lập thành 05 bộ, bao gồm 11 loại giấy tờ quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư này.

Xem chi tiết nội dung và mức kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 49/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM