VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ còn thời hạn có phải nộp lại?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cấp hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ còn thời hạn có phải nộp lại?

Trước đây, hộ chiếu cũ của tôi là hộ chiếu ở tỉnh khác và hiện vẫn còn thời hạn. Nay tôi đã đổi chứng minh nhân dân ra Hà Nội, tôi làm thủ tục đổi hộ chiếu thì có phải nộp hộ chiếu cũ hay không?

10 Luật có hiệu lực từ 1/1/2016

Không thu lệ phí cấp Căn cước công dân lần đầu

Về vấn đề này, luật sư Lê Văn Hoan - Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn (TP. Hồ Chí Minh), trả lời như sau:

Theo Thông tư 07 ngày 30/1/2013 của Bộ Công an (sửa đổi Thông tư 27) quy định việc cấp lại hộ chiếu (hộ chiếu bị mất, bị hư hỏng, còn thời hạn cần cấp lại, tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha) ngoài giấy tờ quy định thì phải bổ sung giấy tờ các trường hợp sau:

• Trường hợp mất hộ chiếu thì nộp đơn trình báo mất hộ chiếu theo quy định tại điểm 3 Mục II của Thông tư này;

• Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn thì nộp lại hộ chiếu đó;

• Trường hợp tách trẻ em trong hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì nộp hộ chiếu…

Như vậy, khi bạn làm thủ tục cấp lại hộ chiếu mới do hộ chiếu của bạn còn thời hạn thì bạn phải nộp lại hộ chiếu đó theo quy định nêu trên cho cơ quan cấp hộ chiếu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM