lao động từ ngày 15/3/2016.Lao động này là lái xe trong quân đội, đã nhận quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu vào tháng 10/2015 và đến tháng 10/2016 sẽ nhận lương hưu. Vậy công ty có phải đóng BHXH cho người lao động nêu trên không? Nếu không phải đóng BHXH thì phải thực hiện chế độ với người lao động như thế nào?"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Chế độ khi giao kết hợp đồng với lao động nghỉ chờ hưu ra sao?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chế độ khi giao kết hợp đồng với lao động nghỉ chờ hưu ra sao?

Công ty của bà Minh Thúy (Ninh Bình) ký hợp đồng với một người lao động từ ngày 15/3/2016.Lao động này là lái xe trong quân đội, đã nhận quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu vào tháng 10/2015 và đến tháng 10/2016 sẽ nhận lương hưu. Vậy công ty có phải đóng BHXH cho người lao động nêu trên không? Nếu không phải đóng BHXH thì phải thực hiện chế độ với người lao động như thế nào?

Có được trợ cấp thôi việc nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Xử lý tiền thuê đất khi chia tách doanh nghiệp

Trường hợp nào bị truy thu tiền bảo hiểm y tế?

Cắt giảm lao động như thế nào để đúng pháp luật?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CPngày 10/5/2013 của Chính phủ thì người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 của Luật BHXH và Khoản 3, Điều 186 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động với người hưởng lương hưu thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên vàđối chiếu với nội dung câu hỏi của bà Minh Thúy thìđối với người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc quân đội và đang trong thời gian nghỉ chờ để hưởng lương hưu thì cơ quan, đơn vị thuộc quân đội có trách nhiệm chi trả tiền lương và các chế độ quyền lợi về BHXH cho người lao động cho đến khi quyết định nghỉ hưởng lương hưu có hiệu lực.

Trường hợp công ty ký hợp đồng lao động với người lao động đang nghỉ chờ hưởng lương hưu nêu trên thì ngoài tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định cho người lao động.

Theo chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm