VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chỉ một số chức danh cán bộ xã được tính hưởng bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chỉ một số chức danh cán bộ xã được tính hưởng bảo hiểm xã hội

(Tài chính) Bà Ngô Thị Ninh (TP. Hà Nội) sinh năm 1948, từ tháng 6/1966 đến tháng 3/1998 công tác liên tục tại xã Việt Hùng, đảm trách nhiều vị trí công tác. Tuy nhiên, khi nghỉ hưu, bà Ninh chỉ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần cho thời gian 5 năm 8 tháng giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã.

Bà Ninh cho rằng, việc giải quyết chế độ hưu trí cho bà chưa thỏa đáng nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cộng dồn thời gian giữ các chức vụ có tham gia BHXH để tính hưởng chế độ hưu trí cho bà.

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Tháng 3/2013 BHXH TP. Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp sổ BHXH đối với bà Ngô Thị Ninh. Theo tờ khai cấp sổ BHXH bà Ngô Thị Ninh sinh ngày 12/08/1948 có quá trình làm việc kê khai như sau:

Từ tháng 6/1966 - 3/1998 làm Kế toán Hợp tác xã nông nghiệp Việt Hùng; Bí thư xã đoàn Việt Hùng; Thường vụ Ban Chấp hành (BCH) Đảng ủy xã - Bí thư xã đoàn; BCH Đảng ủy xã - Phó bí thư xã đoàn - Văn  phòng UBND xã; BCH Đảng ủy xã - Chi ủy viên - Bí thư chi đoàn Dục Nội; BCH Đảng ủy xã - Hội trưởng phụ nữ xã; Thường vụ BCH đảng ủy - Phó Chủ tịch - Trưởng công an xã; Thường vụ BCH Đảng ủy - Trưởng ban tuyên huấn xã; Thường vụ BCH đảng ủy - Bí thư đảng ủy bộ phận; Hiệu trưởng mẫu giáo xã Việt Hùng; Hội phó Hội phụ  nữ xã Việt Hùng - Cấp ủy Đảng thôn Trung; Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc xã Việt Hùng.
 
Toàn bộ thời gian từ tháng 6/1966 đến 7/1992 bà Ninh không có hồ sơ gốc để chứng minh mà chỉ có xác nhận.

Đối chiếu các quy định về cách tính thời gian hưởng BHXH tại Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân viên chức và các văn bản liên quan, BHXH Thành phố.Hà Nội đã cấp sổ BHXH ghi nhận thời gian công tác hưởng BHXH đối với bà Ninh từ tháng 8/1992 đến tháng 3/1998.

Về thời gian từ tháng 6/1966 đến tháng 7/1992 bà Ninh tham gia công tác tại địa phương đảm trách nhiều chức vụ nhưng chỉ có một số chức vụ là chức danh cán bộ xã được quy định hưởng BHXH theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP song các chức danh này không liên tục mà bị gián đoạn trên 12 tháng theo đó không được tính hưởng BHXH.

Sau khi đã nhận Sổ BHXH ghi nhận thời gian công tác hưởng BHXH đối với bà Ninh từ tháng 8/1992 đến tháng 3/1998 bà Ninh có đơn đề nghị được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng.

Ngày 30/8/2013 BHXH TP. Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan. Theo đó ý kiến thống nhất là bà Ninh đề nghị được giải quyết đặc cách chế độ theo Quyết định số 130/CP ngày 20/06/1975 của Chính phủ.

Tuy nhiên ngày 7/11/2013, Văn phòng UBND Thành phố có văn bản gửi BHXH TP. Hà Nội về việc giải quyết đề nghị của bà Ngô Thị Ninh với nội dung “Giao BHXH Thành phố thống nhất với Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giải quyết báo cáo UBND Thành phố đúng quy định”.

Ngày 20/11/2013, BHXH TP. Hà Nội đã tổ chức cuộc họp liên ngành và có báo cáo UBND TP. Hà Nội với nội dung đề xuất 2 phương án:

Phương án 1: Trong thẩm quyền của mình, UBND Thành phố ra quyết định vận dụng giải quyết đặc cách cho bà Ninh được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP như văn bản số 3424/BHXH-KT.

Phương án 2: UBND Thành phố có  văn bản đề nghị Bộ Lao động-Thương binh Xã hội cho phép vận dụng tính thời gian công tác cho bà Ninh được cộng dồn thời gian giữ các chức danh cán bộ xã theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP.

Ngày 20/2/2014 UBND TP. Hà Nội có văn bản số 1105/UBND-VX xin ý kiến giải quyết khiếu nại đối với bà Ngô Thị Ninh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với  2 nội dung :

- Đề nghị Bộ chấp thuận cho bà Ninh được cộng dồn thời gian giữ các chức danh cán bộ xã theo nghị định 09/1998/NĐ-CP.

- Cho phép bà Ngô Thị Ninh đóng BHXH tự nguyện cho thời gian còn thiếu để đủ thời gian giải quyết chế độ hưu trí, đồng thời giải quyết chế độ hưu trí cho bà Ninh từ ngày Bộ LĐTBXH có ý kiến đồng ý.

Ngày 10/04/2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản  số 1095/LĐTBXH-BHXH gửi UBND Thành phố với nội dung “ Đề UBND TP. Hà Nội xem xét, cân nhắc việc giải quyết tính cộng dồn thời gian công tác để tính hưởng BHXH đối với bà Ngô Thị Ninh nhằm đảm bảo tương quan trong giải quyết chế độ BHXH khi thực hiện nghị định số 09/1998/NĐ-CP và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, tránh phát sinh các trường hợp tương tự khác”.

Theo quan điểm của BHXH TP. Hà Nội, việc giải quyết chế độ BHXH của bà Ngô Thị Ninh đến nay không được như mong đợi của bà (được giải quyết chế độ hưu trí) là do vướng mắc trong hệ thống chế độ, chính sách về BHXH kéo dài qua các thời kỳ.

BHXH TP. Hà Nội đã rất chủ động, tích cực trong việc giải quyết đề nghị chính đáng của bà Ngô Thị  Ninh, một công dân của Thủ đô, thể hiện qua các công việc đã thực hiện, được vợ chồng bà Ninh và luật sư của bà ghi nhận, trân trọng. Tuy nhiên nguyện vọng của bà Ninh vẫn không giải quyết được và là điều đáng tiếc, vượt ngoài thẩm của BHXH TP. Hà Nội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM