VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chi nhánh của doanh nghiệp có được tham gia dự thầu?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chi nhánh của doanh nghiệp có được tham gia dự thầu?

Công ty ông Nguyễn Tiên Phong (TP. Hà Nội) là doanh nghiệp xây lắp quy mô vừa (vốn 45 tỷ đồng), do vậy, theo khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ thì các gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng công ty ông không được tham gia.

Quy định mới về bảo lãnh ngân hàng

Điều kiện nhà thầu được tham dự gói thầu hỗn hợp

Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu

Ông Phong muốn được biết, chi nhánh của công ty hoạt động theo ủy quyền của công ty thì có được phép tham gia các gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng không? Nếu được phép thì cần bổ sung các giấy tờ gì?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3 và khoản 4 Điều 92 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền; chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

Theo đó, chi nhánh của doanh nghiệp không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, ngoài ra chi nhánh không thể nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập thì không được coi là hạch toán tài chính độc lập, do đó chi nhánh không đủ tư cách để tham dự thầu. Trường hợp chi nhánh được công ty ủy quyền tham dự thầu thì chi nhánh được tham dự thầu với tư cách của công ty.

Vì vậy, nếu công ty không phải là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì không được tham dự thầu gói thầu này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM