chủ đầu tư có bắt buộc phải thực hiện việc phê duyệt dự toán gói thầu không?"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Có bắt buộc phải thực hiện việc phê duyệt dự toán gói thầu không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có bắt buộc phải thực hiện việc phê duyệt dự toán gói thầu không?

Ông Vũ Minh Cảnh (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Trong chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm thì chủ đầu tư có bắt buộc phải thực hiện việc phê duyệt dự toán gói thầu không?

Công ty không được phép ủy quyền cho chi nhánh dự thầu

Từ ngày 1/8, cảnh sát giao thông có thể xử phạt không lập biên bản

Được cử đi học nước ngoài, mức đóng bảo hiểm xã hội ra sao?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định, việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các Điểm b, c, d, đ và e, Khoản 1 Điều này phải có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp đối với gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay.

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 23 Luật Đấu thầu, chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi có dự toán được phê duyệt theo quy định.

Theo đó, khi áp dụng hình thức chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh thì phải có dự toán được duyệt theo quy định nêu trên.

Trường hợp chủ đầu tư xác định giá gói thầu đã phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phù hợp với giá thị trường tại thời điểm tổ chức đấu thầu gói thầu thì được lấy giá gói thầu làm dự toán là cơ sở để xét duyệt trúng thầu theo quy định.

PV.

Có thể bạn quan tâm