VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Có được vừa quản lý dự án vừa giám sát thi công?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có được vừa quản lý dự án vừa giám sát thi công?

Trường hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực đã ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với chủ đầu tư thì không thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình do mình thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án.

Văn phòng đại diện công ty dược được thực hiện hoạt động gì?

Nhiều vi phạm khi kiểm toán 17 dự án BT

Dự án dưới 15 tỷ không phải ký hợp đồng ủy thác quản lý

Thanh tra việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất: Tháo gỡ từ chính sách

Cơ quan của ông Dương Nam (Điện Biên) là ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng. Cơ quan ông mới ký hợp đồng ủy thác quản lý một dự án trên 15 tỷ đồng với chủ đầu tư.

Ông Nam hỏi, đối với công việc giám sát thi công xây dựng công trình của dự án, cơ quan ông có được tự thực hiện công việc giám sát thi công xây dựng công trình hay không khi có đủ năng lực kinh nghiệm?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 66 Luật Xây dựng: “Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Theo đó, đối với trường hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực đã ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với chủ đầu tư thì không thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình do mình thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM