VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Có phải đóng BHXH trong thời gian tạm ngừng kinh doanh?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có phải đóng BHXH trong thời gian tạm ngừng kinh doanh?

Công ty TNHH TMDV Cánh Đồng Xanh (TP. Hồ Chí Minh) hỏi, Công ty cần phải làm những thủ tục gì và có phải đóng BHXH cho nhân viên trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không?

Các trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế?

Người lao động có được trực tiếp đóng bảo hiểm xã hội?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Về việc đóng BHXH cho nhân viên trong thời gian công ty tạm dừng hoạt động: Việc tạm dừng đóng BHXH bắt buộc được quy định tại Điều 88 Luật BHXH năm 2014.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM