VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Cứ 5 năm làm việc sẽ được tăng thêm 1 ngày nghỉ

5 năm làm việc trong khu vực nhà nước thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày. Nguồn: internet

Cứ 5 năm làm việc sẽ được tăng thêm 1 ngày nghỉ

Theo quy định, cứ 5 năm làm việc trong khu vực nhà nước thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Gói thầu đào tạo dạy nghề có được chỉ định thầu rút gọn?

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, mua BHYT thế nào?

9 nhóm đối tượng được tăng lương, phụ cấp từ 01/7/2018

Có 14 loại giấy tờ tùy thân được sử dụng đi máy bay theo quy định mới

Công ty mẹ được sử dụng năng lực của công ty con khi dự thầu

Ông Lương Duy Phong (TP. Hồ Chí Minh) sinh năm 1962, hiện đang công tác tại Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, là chuyên viên chính, có quá trình công tác và đóng BHXH liên tục gần 37 năm (từ tháng 12/1980 đến nay), cụ thể như sau:

- Từ tháng 12/1980-5/1987: Công tác tại Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia.

-Từ tháng 6/1987-12/1993: Cán bộ thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Từ tháng 1/1994-7/2000: Phó Giám đốc Công ty Vàng bạc - Đá quý tỉnh Phú Yên.

- Từ tháng 8/2000-9/2015: Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Từ ngày 1/10/2015 đến nay: Công tác tại Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Cục II), xếp lương ngạch chuyên viên chính, bậc 8/8.

Ông Phong hỏi, thời gian nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc theo Điều 112 Bộ luật Lao động của ông là bao nhiêu ngày?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Lương Duy Phong như sau:

Điều 112 Bộ luật Lao động quy định ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau: Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Hiện nay, lực lượng lao động xã hội phân bố làm việc trong 2 khu vực gồm: khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Một số người lao động có thay đổi nơi làm việc nhưng chỉ lựa chọn làm việc trong khu vực nhà nước.    

Theo luật sư, thời gian người lao động làm việc cho một người sử dụng lao động trong khu vực nhà nước là tổng thời gian mà người lao động đó làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, các công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên, các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; thời gian làm việc ở cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Trường hợp ông Lương Duy Phong, từ ngày 1/10/2015 đến nay đang làm việc tại Cục Thanh tra giám sát - Ngân hàng nhà nước TP. Hồ Chí Minh. Như vậy ở giai đoạn này ông đang làm việc trong khu vực nhà nước, được coi là thời gian làm việc cho người sử dụng lao động là nhà nước.

Để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc của ông Phong, cần xác định tổng số thời gian thực tế ông Phong làm việc trong khu vực nhà nước, hay nói cách khác là tổng số thời gian thực tế làm việc cho một người sử dụng lao động là nhà nước. Theo đó, cứ 5 năm làm việc trong khu vực nhà nước, thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM