VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện

Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền... là những nội dung quan trọng tại Nghị định mới của Chính phủ về hoạt động đặt cược.

Kinh doanh cá cược sẽ được hợp pháp hóa

Hoàn thiện quy định về kinh doanh đặt cược

Bộ Tài chính chủ động rà soát cơ sở pháp lý về ngành nghề, điều kiện đầu tư kinh doanh

Theo đó, Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế quy định rõ, kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển.

Kinh doanh đặt cược chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng theo Nghị định này, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định này mới được kinh doanh đặt cược.

Bên cạnh đó, việc tổ chức kinh doanh đặt cược phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia; đồng tiền được sử dụng để mua vé đặt cược, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược là Việt Nam đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM