VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Điều kiện tham gia dự thầu của nhà thầu quốc tế

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều kiện tham gia dự thầu của nhà thầu quốc tế

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam chuẩn bị đầu tư dây chuyền cán thép và đề nghị giải đáp một số nội dung khi mời thầu rộng rãi Quốc tế gói thầu "Cung cấp thiết bị công nghệ và dịch vụ kỹ thuật".

Hướng dẫn quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu

Giá dự thầu phải gồm cả chi phí dự phòng

TP. Hà Nội: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước

Phạm vi cung cấp cụ thể của gói thầu gồm:

- Dịch vụ kỹ thuật: Thiết kế bố trí mặt bằng công nghệ dây chuyền sản xuất; Thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết kỹ thuật xây dựng nhà xưởng và móng thiết bị; Thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết kỹ thuật lắp đặt thiết bị công nghệ; Hướng dẫn giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ, chạy thử, đào tạo và nghiệm thu bàn giao.

- Cung cấp thiết bị: cung cấp toàn bộ thiết bị công nghệ và vật tư, phụ kiện cho toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Quang hỏi:

- Gói thầu này được gọi là gì? Sử dụng mẫu Hồ sơ mời thầu nào?

- Nhà thầu nước ngoài tham gia gói thầu này có được xem là Nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam không? Nếu Nhà thầu nước ngoài độc lập (không liên danh, không có hợp đồng với nhà thầu phụ ở Việt Nam) thì có đủ điều kiện để tham gia dự thầu không?

- Để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được trao hợp đồng giao nhận thầu thì Nhà thầu nước ngoài phải bổ sung những điều kiện gì?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Trường hợp gói thầu bao gồm các công việc về thiết kế và cung cấp hàng hóa, thiết bị thì có thể coi đây là loại gói thầu hỗn hợp EP (thiết kế, cung cấp hàng hóa), việc lập hồ sơ mời thầu được thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế thì gói thầu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Đấu thầu. Theo đó, nhà thầu nước ngoài được tham dự thầu khi đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu. Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Đấu thầu.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM