VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Định mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Định mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2018

Từ tháng 1/2018, mức lãi suất chậm nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được tính như sau:

Hơn 11.000 cơ sở khám chữa bệnh kết nối dữ liệu khám chữa bệnh BHYT

Cấp mã số bảo hiểm xã hội trước ngày 31/3 cho gần 1 triệu người

Thêm gần 1.300 đơn vị đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

Mức tiền lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2018

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lãi suất chậm đóng BHYT

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 6, Quyết định 60/2015/QĐ-TTg, mức lãi suất đối với trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 2 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 29/12/2017 là 4,50%/năm; tương đương bằng 0,375%/tháng. Theo đó, mức lãi suất chậm đóng BHYT áp dụng từ ngày 1/1/2019 bằng 0,75 %/tháng.

Lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Quyết định 60/2015/QĐ-TTg mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên sẽ bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề.

Mức lãi suất đầu tư năm 2017 bằng 7,25 %/năm; tương đương bằng 0,604 %/tháng. Theo đó, mức lãi suất chưa đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN áp dụng từ ngày 1/1/2018 bằng 1,208 %/tháng. So với năm 2017, mức lãi suất chậm đóng BHYT đã giảm 0,217%/tháng, mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN đã giảm 0,109%/tháng.

Thông tin về mức lãi suất này được nêu tại Thông báo 86/TB-BHXH ngày 10/1/2018 của BHXH Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM