lao động người nước ngoài tại Công ty đã có giấy phép lao động thì nay có phải làm lại giấy phép không? Nếu có thì thủ tục thế nào?"/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh nghiệp đổi tên, có phải cấp lại giấy phép cho lao động?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Doanh nghiệp đổi tên, có phải cấp lại giấy phép cho lao động?

Công ty cổ phần Everpia Việt Nam vừa đổi tên thành Công ty cổ phần Everpia, các thông tin khác về Công ty không thay đổi. Công ty hỏi, lao động người nước ngoài tại Công ty đã có giấy phép lao động thì nay có phải làm lại giấy phép không? Nếu có thì thủ tục thế nào?

Gỡ vướng về quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa?

Gỡ vướng quy định về giám sát môi trường đối với doanh nghiệp dệt may

Căn cứ đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Công ty CP Everpia Việt Nam đổi tên thành Công ty CP Everpia dẫn đến thay đổi nội dung ghi trong giấy phép nên thuộc trường hợp phải cấp lại giấy phép lao động.

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 4 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm