VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị truy thu số tiền lãi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị truy thu số tiền lãi

Ngày 16/8/2017, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn 1734/BHXH-QLT hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiển y tế.

Giải đáp quy định về chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Hướng dẫn mới về xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính

Hướng dẫn về thực hiện chi từ nguồn cải cách tiền lương

Thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố thống nhất thực hiện.

Theo đó, hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Trong trường hợp đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội mà có kết luận cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01/01/2016 thì ngoài việc bị truy thu số tiền phải đóng theo quy định còn phải truy thu số tiền lãi như sau:

Một là, toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016;

Hai là, đối với thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm áp dụng tại thời điểm phát hiện trốn đóng.

Ba là, trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian từ 06 tháng trở lên kèm kết luận thanh tra của cơ quan bảo hiểm xã hội; Cơ quan thanh tra hoặc Quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước.

PV.

Có thể bạn quan tâm